ZARZĄD

Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wschowie

Prezes

Antkowiak Konrad

Wiceprezes

Gruszkowski Marek

Wiceprezes

Sobczuk Tadeusz

Sekretarz

Wojtkowiak Sławomir

Skarbnik

Brzechwa Wojciech

Komendant Miejsko – Gminny

Fedyczkowski Dominik

Członek Prezydium

Jankowiak Przemysław

Członek Prezydium

Michalewicz Krzysztof

Komisja Rewizyjna Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wschowie

Przewodniczący

Baszczyk Jerzy

Wiceprzewodniczący

Kosiński Bolesław

Sekretarz

Cieśla Jan

KONTAKT
Siedziba Biura Zarządu mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
we Wschowie
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

tel. 65 540 86 00
fax. 65 540 13 40
e-mail: boi@wschowa.pl