Informacja Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w sprawie odwołania OTWP i innych imprez masowych związku

Informacja z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze