ZARZĄD

KONTAKT
Siedziba Biura Zarządu mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
we Wschowie
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

tel. 65 540 86 00
fax. 65 540 13 40
e-mail: boi@wschowa.pl