Badania Lekarskie Lekarza Sportowego

—————————————————————————–

UWAGA !

zgłoszenia zostały zmienione, dodano kolumny zawierające
Adres zamieszkania zawodników oraz nr PESEL.

ZGŁOSZENIE na zawody drużyny młodzieżowej CTIF

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY zał nr 1 do regulaminu GRUPA A C

—————————————————————————–

INFORMACJE