Wnioski/druki o skierowanie na:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka  ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach  ratowniczych
(Dz. U. z dnia 11 grudnia 2009 r.)


USTAWA o kierujących pojazdami  (Dz.U.2015.155 z dnia 2015.01.29)
wyciąg z przepisów dotyczący badań lekarskich i psychologicznych kierujących pojazdami uprzywilejowanymi


USTAWA o kierujących pojazdami (Dz.U.2015.155 z dnia 2015.01.29) treść całego aktu


 

INFORMACJE