Ubezpieczenie dla członków Jednostki Operacyjno -Technicznej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych zawierane jest na okres od
1 października każdego roku do 30 września roku następnego lub od dnia zgłoszenia do końca okresu ubezpieczeniowego tj. do dnia 30 września.

Pismo do Burmistrza w sprawie ubezpieczenia członków JOT OSP


Oświadczenie do ubezpieczenia członków OSP w wariancie imiennym

przed wydrukowaniem proszę uzupełnić datę ( w szarych polach) ubezpieczenie obowiązywać będzie od dnia 1.10.2019r !