Miesięczne Archiwa: Styczeń 2018

INFORMACJA zawody w piłce halowej 2018

Karta Zgłoszenia-Halówka

Szkolenie z zakresu KPP  i recertyfikacja luty 2018r

Plan szkolenia w OSP w 2018r

Harmonogram zebrań w jednostkach OSP Gmina Wschowa

Powiatowe obchody dnia strazaka 5.05.2018r Szlichtyngowa

Powatowe zawody sportowo-pożarnicze 9-10.06.2018r Sława

Szkolenie KPP odbędzie się w terminie od 22.02.2018r do 11.03.2018r.

Egzamin odbędzie sie w dniu 15.03.2018r.

Dla Gminy Wschowa przydzielono n/w ilość miejsc:

OSP Wschowa – 2

OSP Siedlnica – 2

OSP Lgiń – 1

OSP Konradowo – 1

Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 27.01.2018r w Szkole Podstawowej nr 3 we Wschowie
w godzinach od 9:00 do 14:00. wpisowe 30 zł od osoby.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 17.03.2018r

INFORMACJE