Miesięczne Archiwa: Maj 2017

Proszę o wytypowanie 2 osób z jednostki do odznaczenia okolicznościowym medalem
70-lecia jednostek OSP. Wytypowani druhowie winni spełniać podstawowe kryterium którym jest wieloletnia działalność OSP. Medale wręczone zostaną podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w dniu 21.05.2017r we Wschowie.

Wykaz osób proszę dostarczyć do UMiG we Wschowie do dnia 15.05.2017r do godz. 9:00 termin ostateczny lub przesłać na adres: miroslaw.rotkiewicz@wschowa.pl

 

W dniu 17.05.2017r o godz. 17:00 we Wschowie ul. Plac Farny odbędzie się próba generalna uroczystości Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

W próbie generalnej uczestniczyć będą:

  1. Poczty sztandarowe
  2. 2 osoby z każdej jednostki OSP – obowiązuje umundurowanie galowe,
  3. Osoby odznaczone

W związku z powyższym proszę niezawodne przybycie.

Szczegółowych  informacji  udziela Komendant M-G ZOSP RP we Wschowie dh Dominik Fedyczkowski.

INFORMACJE