Miesięczne Archiwa: Listopad 2016

 1. Pismo-w-sprawie-testow-w-komorze-dymowej
 2. Dofinansowanie-dla-osp
 3. Kampania społeczna pod hasłem "Czad i ogień. Obudź czujność
 4. Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!

 

Warszawa, 27 października 2016r.

Szanowne Druhny i Druhowie,

 1. Informuję, że na stronie ZOSP RP www.zosprp.pl umieszczone zostało sprawozdanie z realizacji wydatków w ramach dotacji
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonywanej na podstawie zawieranej umowy ze Związkiem Ochotniczych
  Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2015.

  Link do sprawozdania: http://www.zosprp.pl/files/dotacje/rozliczenie_dotacji_mswia_2015.pdf
   
 2. Jednocześnie przypominam, że Ochotnicza Straż Pożarna, która dotąd nie skorzystała z możliwości prowadzenia uproszczonej
  ewidencji przychodów i kosztów, a chce z tej możliwości skorzystać musi ustalić termin walnego zebrania najpóźniej do końca
  stycznia 2017 r.
  Informacja o koniecznych działaniach, jakie należy podjąć wraz z projektami odpowiednich dokumentów znajduje
  się na stronie internetowej Związku w zakładce Prawo pod podanym poniżej adresem:

  http://www.zosprp.pl/?q=content/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-osp-z-uproszczonej-formy-prowadzenia-rachunkowosc

 

Z poważaniem

Jerzy Maciak

Dyrektor Zarządu Wykonawczego
ZOSP RP

z poważaniem

Biuro Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP WL w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5
tel. 68-325-57-79, 695-886-802
www.zosprp.com

 

INFORMACJA w sprawie projektów ustaw dotyczących dodatków do emerytur dla wieloletnich członków OSP

Warszawa, 27 października 2016r.

Szanowne Druhny i Druhowie,

Na stronie ZOSP RP umieściliśmy syntetyczna informację w sprawie projektów ustaw dotyczących dodatków do emerytur dla wieloletnich członków OSP.
Link do informacji:

http://www.zosprp.pl/?q=content/informacja-w-sprawie-projektow-ustaw-dotyczacych-dodatkow-do-emerytur-dla-wieloletnich-czlon


Z poważaniem

Jerzy Maciak

Dyrektor Zarządu Wykonawczego
ZOSP RP

z poważaniem

 

 

Biuro Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP WL w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5
tel. 68-325-57-79, 695-886-802
www.zosprp.com

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI – program uroczystości

w związku z powyższym proszę o przybycie Pocztów Sztandarowych
na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny,
która odbędzie się w Kościele Farnym we Wschowie o godz. 14:00.
Zbiórka pocztów sztandarowych o godz. 13:45 na Placu Farnym.

 

INFORMACJE