Miesięczne Archiwa: Maj 2016

Pismo z KP PSP we Wschowie w sprawie udziału w zawodach sportowo pożarniczych

Zawody sportowo pożarnicze OSP

Ważne!

W dniu 7.06.2016r o godz. 10:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP we Wschowie.

W posiedzeniu uczestniczyć będą członkowie ustępującego Zarządu oraz Kandydaci do Zarządu.

Tematyką spotania będa przygotowania do Zjazdu Gminnego OSP.

W związku z powyższym proszę o:

przygotowanie kandydata do Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP we Wschowie,

przygotowanie kandydatów na delegatów na Zjazd Powiatowy,

przygotowanie imiennej listy kandydatów do Komisji Zjazdowych z Delegatów na Zjazd zgodnie z poniższym zestawieniem:

Jednostka OSP Ilość kandydatów do komisji Zjazdowych
Konradowo 2
Lgiń 2
Łysiny-Wygnańczyce 1
Olbrachcice 1
Osowa Sień 1
Przyczyna Górna 1
Siedlnica 2
Wschowa 2

 

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 2016

INFORMACJE