Informacje

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa oraz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
zaprasza do udziału w Prezentacjach Produktów Tradycyjnych na wschowskim rynku, i Korowodzie które
organizowane będą w ramach Dni Wschowy w dniach 15-16.06.2019 r.

W załączeniu dokumenty do pobrania:

 

WAŻNA INFORMACJA z BIURA ZARZĄDU

Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP WL w Zielonej Górze

Dzień dobry,

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego ponownie  przekazuje informacje dotyczące zmiany przepisów dotyczących sprawozdawczości w OSP.

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany od 1 października 2018 r. W myśl zmienionych przepisów, od stycznia 2019 r. obowiązuje wyłącznie elektroniczne przekazywanie dokumentów, podpisane podpisem elektronicznym.

Obowiązki OSP wobec nowych przepisów:

1. OSP, które prowadzą uproszczoną ewidencję księgową (na podstawie decyzji Zarządu przekazanej Urzędowi Skarbowemu) składają:

    – deklarację  CIT 8 do 31.03.2019 r. – deklaracja musi być podpisana podpisem elektronicznym – można skorzystać z pośrednictwa biura rachunkowego lub upoważnić osobę posiadającą podpis kwalifikowany;

 

2. OSP, które prowadzą rachunkowość wg ustawy o rachunkowości (czyli sporządzają sprawozdanie finansowe) składają do Urzędu Skarbowego:

    –  deklarację CIT 8 do 31.03.2019 r.  podpisaną podpisem elektronicznym,

    – sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od zatwierdzenia, jednak nie później niż do 31 marca 2019 r. –

      Sprawozdanie musi być podpisane podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania OSP(zgodnie ze Statutem jednostki). W przypadku braku wskazania w  Statucie OSP osób reprezentujących OSP – sprawozdanie musi być podpisane przez każdego członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą uzyskać podpis elektroniczny płatny ok. 300 zł i ważny 2 lata, albo uzyskać bezpłatnie tzw. profil zaufany – więcej informacji  o profilu zaufanym w załączonym linku – https://epuap.gov.pl/wps/portal

    Załączamy również link do strony, która opisuje krok po kroku jak podpisać sprawozdanie finansowe podpisem ePUAP  – https://publicystyka.ngo.pl/jak-podpisac-sprawozdanie-finansowe-organizacji-za-pomoca-bezplatnego-podpisu-zaufanego-epuap

    W załącznikach do niniejszego maila przesyłamy również obowiązujące zgodnie z ustawą o rachunkowości wzory druków sprawozdań finansowych, które powinny być  stosowane przez stowarzyszenia (wzór bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej).

 

3. OSP, które prowadzą działalność gospodarczą i są wpisane do Rejestru przedsiębiorców:

    – deklarację CIT 8 do 31.03.2019 podpisaną podpisem elektronicznym,

    – sprawozdanie finansowe, nazywane odtąd także e-sprawozdaniami) które muszą być sporządzane w formie elektronicznej oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w postaci struktur logicznych i formatu (XML) udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i wysłane do KRS.

 

W przypadku OSP, które zatwierdziły już sprawozdania finansowe i miały obowiązek przekazania go do Urzędu Skarbowego, należy wystąpić do US o przywrócenie terminu do złożenia sprawozdania.

 

Nowe, zmienione przepisy są bardzo niewygodne i obciążające dla OSP, w tej sprawie Prezes Zarządu Głównego złożył pismo do Ministerstwa Finansów o wyłączenie z tego obowiązku jednostek OSP. Na razie brak jest odpowiedzi.

 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z naszym Biurem, będziemy wspierać i pomagać w miarę naszych możliwości i uprawnień.

Osobą kompetentną w tym zakresie jest pani Agnieszka Mach.

Załaczniki do pobrania:

     DOKUMENTY FIANSNOWE DLA JEDNOSTEK mikro

     Kopia bilans-rachunek-wg-zalacznika-6-jednostka-NGO-cz2017

     zal.3_NOWE_WZORY_SPRAWOZDAN_DLA_OSP_strona-1

Ze strażackim pozdrowieniem

Elżbieta Polak

Dyrektor Zarządu

 

Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP WL w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5
tel. 68-325-57-79, 695-886-802
www.zosprp.com

WAŻNA INFORMACJA z BIURA ZARZĄDU

Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP WL w Zielonej Górze

Druh Prezes OSP – wszyscy

Dzień dobry.

 

Informujemy, że od 2019 r wszystkie jednostki OSP mają obowiązek składać deklaracje roczną CIT-8 oraz ewentualnie wszelkie inne deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego  tylko drogą elektroniczną.

Wysyłane dokumenty elektroniczne do Urzędu Skarbowego muszą być podpisane podpisem elektronicznym.

Niestety nie ma możliwości przesyłania deklaracji za pomocą profilu zaufanego ( tzw. EPUAP).

Podpis elektroniczny można wyrobić w specjalistycznej firmie, największa sieć firm wyrabiających podpis elektroniczny działa w Bankach Spółdzielczych na terenie województwa.

Wyrobienie podpisu elektronicznego na rok to koszt rzędu 240-290 zł.

Istnieje jednak możliwość, że jednostka upoważni za pomocą formularza UPL-1 biuro rachunkowe lub prywatną osobę która ma już wyrobiony podpis elektroniczny. Upoważniona osoba lub biuro będzie mogła potwierdzić wysłane e-deklaracje swoim podpisem.

W załączeniu przesyłamy do wykorzystania druk UPL-1 oraz poradnik ze strony jak druk wypełnić.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-wypelnic-upl-1​

upl-1

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem

 

Ze strażackim pozdrowieniem

Elżbieta Polak


Biuro Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP WL w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5
tel. 68-325-57-79, 695-886-802
www.zosprp.com

INFORMACJA zawody w piłce halowej 2018

Karta Zgłoszenia-Halówka

Szkolenie z zakresu KPP  i recertyfikacja luty 2018r

Plan szkolenia w OSP w 2018r

Harmonogram zebrań w jednostkach OSP Gmina Wschowa

Powiatowe obchody dnia strazaka 5.05.2018r Szlichtyngowa

Powatowe zawody sportowo-pożarnicze 9-10.06.2018r Sława

Szkolenie KPP odbędzie się w terminie od 22.02.2018r do 11.03.2018r.

Egzamin odbędzie sie w dniu 15.03.2018r.

Dla Gminy Wschowa przydzielono n/w ilość miejsc:

OSP Wschowa – 2

OSP Siedlnica – 2

OSP Lgiń – 1

OSP Konradowo – 1

Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 27.01.2018r w Szkole Podstawowej nr 3 we Wschowie
w godzinach od 9:00 do 14:00. wpisowe 30 zł od osoby.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 17.03.2018r

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam komunikat prasowy oraz dokumenty uzupełniające nt. partnerstwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przy realizacji Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować".

Od teraz Fundacja WOŚP będzie realizowała Program we współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych
w całym kraju.

Bardzo proszę o przyłączenie się do wspólnej akcji informacyjnej o Programie, ponieważ jego ideą jest objęcie nauką resuscytacji wszystkich dzieci uczęszczających do klas I-III w całej Polsce.

Program "RUR" uczy zasad pierwszej pomocy i ma na celu wprowadzenie zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w najmłodszych klasach szkoły podstawowej.

Z nadzieją na owocną współpracę…

Z poważaniem

Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
+48 606-33-71-39
rzecznik@zosprp.pl
rzecznik@zosprp.org.pl
www.zosprp.pl
https://www.facebook.com/Zwiazek.OSP.Rzeczypospolitej.Polskiej/

 

Pliki do pobrania:

2017-11-30_Komunikat_ZOSP_RP_Ratujemy_i_Uczymy_Ratować

Formularz_zgłoszenia_RUR

Protokół_odbytych_zajęć_RUR

Regulamin_uczestnictwa_RUR

INFORMACJE