Informacje

Szanowni Państwo,
na prośbę Prezesa Waldemara Pawlaka w załączeniu przesyłam informację
i grafikę do zamieszczenia na Państwa stronach internetowych i
możliwie wielu profilach FB.

Bardzo proszę o przekazanie tej informacji do jak największej ilości
osób. Zależy nam aby do wspólnego bicia rekordu zgłosiło się jak
najwięcej jednostek OSP. Z mojej wiedzy na dzień wczorajszy było tylko
20 zgłoszonych OSP (a jest nas ponad 16 tys.).

Pokażmy naszą siłę – namówcie druhów, aby choć jedna jednostka w
każdym powiecie zgłosiła się do bicia rekordu.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Jeżeli przygotujemy dodatkowe materiały graficzne – prześlę je do
Państwa niezwłocznie.

Polecam również śledzenie profilu FB ZOSP RP i udostępnianie
zamieszczanych tam postów:

https://www.facebook.com/Zwiazek.OSP.Rzeczypospolitej.Polskiej/
Dodatkowe informacje nt. rekordu znajdziecie na stronie WOŚP:
https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/rekord/zglos-sie
Z poważaniem
Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

[email protected]
+48 606-33-71-39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry,

W załączeniu przekazujemy kopię wezwania, jakie już otrzymały nasze niektóre  OSP. Proszę poinformować wszystkie OSP, że jest to próba wyłudzenia pieniędzy od naszych jednostek.

Poniżej link do artykułu na ten bulwersujący temat.

http://czasopismo.legeartis.org/2017/07/krajowy-rejestr-dzialalnosci-gospodarczych.html

Proszę Druhów Prezesów o poinformowanie wszystkich OSP.

Kopia wezwania

z poważaniem

Biuro Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP WL w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5
tel. 68-325-57-79, 695-886-802
www.zosprp.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o wytypowanie 2 osób z jednostki do odznaczenia okolicznościowym medalem
70-lecia jednostek OSP. Wytypowani druhowie winni spełniać podstawowe kryterium którym jest wieloletnia działalność OSP. Medale wręczone zostaną podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w dniu 21.05.2017r we Wschowie.

Wykaz osób proszę dostarczyć do UMiG we Wschowie do dnia 15.05.2017r do godz. 9:00 termin ostateczny lub przesłać na adres: [email protected]

 

W dniu 17.05.2017r o godz. 17:00 we Wschowie ul. Plac Farny odbędzie się próba generalna uroczystości Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

W próbie generalnej uczestniczyć będą:

 1. Poczty sztandarowe
 2. 2 osoby z każdej jednostki OSP – obowiązuje umundurowanie galowe,
 3. Osoby odznaczone

W związku z powyższym proszę niezawodne przybycie.

Szczegółowych  informacji  udziela Komendant M-G ZOSP RP we Wschowie dh Dominik Fedyczkowski.

Rozliczenie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji udzielonych OSP w 2016r

Druhna/Druh
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP
Komendant Gminny ZOSP RP

 

Szanowne Druhny i Druhowie

Informuję, że w dniu 03 stycznia 2017r. Marszałek Sejmu RP p. Marek Kuchciński przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUZ oraz niektórych innych ustaw, dotyczącej dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych. Pełnomocnikiem Komitetu jest p. Janusz Kazimierz Konieczny.

W załączeniu przesyłam projekt w/w ustawy.

Aby Sejm RP przystąpił do rozpatrywania inicjatywy Komitetu, niezbędne jest zebranie minimum 100.000 podpisów poparcia.

Dlatego załączamy także wzór karty do zbierania podpisów, z prośbą o włączenie się w akcję zbierania poparcia dla tej inicjatywy.

Poparcia, poprzez wypełnienie rubryk karty i złożenie podpisu może udzielić każdy pełnoletni obywatel (nie musi być członkiem OSP).

Wypełnione karty (oryginały) należy dostarczyć do Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, 65-074 Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3/5, tel. 68 325-57-79 , w terminie do dnia 15 marca 2017r.


W celu oszacowania kosztów wprowadzenia przedmiotowej ustawy, zwracam się z prośbą do druhen/druhów Komendantów o określenie, na terenie Waszej gminy, liczby członków OSP którzy potencjalnie spełniają wymogi wnioskowanej ustawy, w zakresie nabycia praw do dodatku emerytalnego. Dane należy zestawić w tabeli jak poniżej.

L.p

Imię

Nazwisko

OSP

Liczba udokumentowanych lat,
podczas których ubezpieczony brał
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Wzór karty stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Zebrane dane należy przesłać mailowo do Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP na adres: [email protected]

ZAŁĄCZNIKI

 1. Lista_zbierania_podpisow
 2. Tabela_oszacowania_liczby
 3. ZOSP.ustawa.o.dodatku.do.emerytury

 


Harmonogram zebrań sprawozdawczych w OSP w 2017r


 

 1. Pismo-w-sprawie-testow-w-komorze-dymowej
 2. Dofinansowanie-dla-osp
 3. Kampania społeczna pod hasłem "Czad i ogień. Obudź czujność
 4. Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!

 

Warszawa, 27 października 2016r.

Szanowne Druhny i Druhowie,

 1. Informuję, że na stronie ZOSP RP www.zosprp.pl umieszczone zostało sprawozdanie z realizacji wydatków w ramach dotacji
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonywanej na podstawie zawieranej umowy ze Związkiem Ochotniczych
  Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2015.

  Link do sprawozdania: http://www.zosprp.pl/files/dotacje/rozliczenie_dotacji_mswia_2015.pdf
   
 2. Jednocześnie przypominam, że Ochotnicza Straż Pożarna, która dotąd nie skorzystała z możliwości prowadzenia uproszczonej
  ewidencji przychodów i kosztów, a chce z tej możliwości skorzystać musi ustalić termin walnego zebrania najpóźniej do końca
  stycznia 2017 r.
  Informacja o koniecznych działaniach, jakie należy podjąć wraz z projektami odpowiednich dokumentów znajduje
  się na stronie internetowej Związku w zakładce Prawo pod podanym poniżej adresem:

  http://www.zosprp.pl/?q=content/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-osp-z-uproszczonej-formy-prowadzenia-rachunkowosc

 

Z poważaniem

Jerzy Maciak

Dyrektor Zarządu Wykonawczego
ZOSP RP

z poważaniem

Biuro Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP WL w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5
tel. 68-325-57-79, 695-886-802
www.zosprp.com

 

INFORMACJA w sprawie projektów ustaw dotyczących dodatków do emerytur dla wieloletnich członków OSP

Warszawa, 27 października 2016r.

Szanowne Druhny i Druhowie,

Na stronie ZOSP RP umieściliśmy syntetyczna informację w sprawie projektów ustaw dotyczących dodatków do emerytur dla wieloletnich członków OSP.
Link do informacji:

http://www.zosprp.pl/?q=content/informacja-w-sprawie-projektow-ustaw-dotyczacych-dodatkow-do-emerytur-dla-wieloletnich-czlon


Z poważaniem

Jerzy Maciak

Dyrektor Zarządu Wykonawczego
ZOSP RP

z poważaniem

 

 

Biuro Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP WL w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5
tel. 68-325-57-79, 695-886-802
www.zosprp.com

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI – program uroczystości

w związku z powyższym proszę o przybycie Pocztów Sztandarowych
na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny,
która odbędzie się w Kościele Farnym we Wschowie o godz. 14:00.
Zbiórka pocztów sztandarowych o godz. 13:45 na Placu Farnym.

 

INFORMACJE